Broniewski znowu najlepszy

14 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół zawodowych nr 2 w Starachowicach odbyły się zawody II stopnia Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości – Blok B „Wynalazczość”. Honorowy patronat sprawowali – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Urzędu Patentowego RP .

Do rywalizacji przystąpiły tylko cztery szkoły z naszego województwa – ZSZ nr 2 w Starachowicach, LO nr III im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Św., Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. oraz LO ZS nr 2 w Opatowie.

Eliminacje okręgowe przebiegały na dwóch etapach – pisemnym, w którym zespoły zgłoszone przez szkoły odpowiadały na 30 pytań testowych i 3 praktyczne oraz ustnym, do którego zakwalifikowano 10 uczniów.

Młodzież z Broniewskiego nie miała sobie równych, zwyciężyła w obu konkurencjach.

Wyniki drużynowe:

I miejsce – LO nr III im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Św.

II miejsce – ZSZ nr 2 w Starachowicach

III miejsce –  LO ZS nr 2 w Opatowie

IV miejsce – Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Św.

 

Wyniki indywidualne uczniów „Bronka”

I miejsce – Klaudia Sobolewska – klasa 2d

III miejsce – Wiktor Płeszka – klasa 3c

V miejsce – Filip Arczewski – klasa 2d

Opiekę nad zwycięską drużyną sprawował dyrektor szkoły mgr inż. Robert Warda.

To nie pierwszy sukces uczniów z LO nr III im. W. Broniewskiego w OITiW. Każdego roku znajdują się w gronie finalistów i laureatów etapu centralnego. Jest to zasługą ich talentów, ale przede wszystkim Dyrektora Szkoły, który ich inspiruje i pozwala im rozwijać własne pasje. Zgodnie z maksymą olimpiady zaczerpniętą od Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Ważną rolę pełni też atmosfera panująca w szkole, dzięki której młodzież przystępuje do rywalizacji w różnych dziedzinach nauki zarówno w okręgu jak i kraju, a także kształtuje swoje talenty artystyczne.

25 maja 2018 roku młodzi innowatorzy spotkają się w Nisku na etapie centralnym.

Życzymy kolejnego zwycięstwa.