„Broniewski” organizatorem etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

12 marca w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się eliminacje wojewódzkie Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Patronat nad wydarzeniem objął Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki.

Eliminacje to jeden z trzech bloków tematycznych rankingowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uczniowie „Bronka” biorą rokrocznie udział we wszystkich  trzech blokach tematycznych tejże olimpiady, odnosząc liczne sukcesy, czego dowodem było uznanie organizatorów wyrażające się propozycją przygotowania tegorocznych eliminacji wojewódzkich. Organizatorem olimpiady jest Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wynalazczości w Kielcach. Impreza odbywała się pod honorowymi patronatami Starosty Ostrowieckiego – Zbigniewa Dudy oraz Janusza Czyża – Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród zaproszonych gości progi „Broniewskiego” zaszczycili: Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego – Eligiusz Mich,  J. Czyż – Okręgowy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego – Wojciech Lesiak.

Olimpiada składała się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. W pierwszym uczestnicy – 21 osób – zwycięzcy eliminacji szkolnych (rzyosobowe zespoły z 7 szkół, naszego województwa) musieli wykazać się wiedzą na tematy prawnicze związane w ustawą o wynalazczości i patentach, a także dotycząca historii wynalazków na świecie. Po tym etapie każdy uczestnik uzyskał określoną liczbę punktów, co uplasowało go w określonym miejscu rankingu, bowiem do etapu ustnego przeszło tylko 10 najlepszych uczestników.
W czasie, gdy członkowie jury sprawdzali prace pisemne, uczniowie wysłuchali prelekcji zorganizowanej przez PIP w Kielcach. Etap pisemny zakończył się wyborem najlepszych drużyn szkolnych, czyli takich, których członkowie zdobyli łącznie największą liczbę punktów. Drużynowy ranking przedstawiał się następująco:

1. LO nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Ożarowie
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach
4. Zespół Szkół (Liceum) w Opatowie
5. Zespół Szkół Nr 3 (THM) w Ostrowcu Świętokrzyskim
6. CKZiU („Samochodówka”) w Ostrowcu Świętokrzyskim
7. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

Eliminacje ustne polegały na wystąpieniach uczestników przed jury i wszystkimi członkami olimpiady, w czasie których odpowiadali oni na wylosowane pytania. Ta część wyłoniła zwycięzców indywidualnych. Są to:
1 miejsce – Marcin Kozłowski – ZS Ożarów
2 miejsce – Eliza Gębusia – ZS nr 2  Starachowice
3 miejsce – Monika Mazur – LO nr III Ostrowiec Świętokrzyski

Uczniowie Ci wezmą udział w etapie centralnym olimpiady w LO nr III im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie, który to odbędzie się 10-12 czerwca mają więc szansę stać się finalistami lub laureatami i tym samym zdobyć indeksy na wyższe uczelnie, a także punkty dla szkoły w rankingu najlepszych szkół organizowanym corocznie przez Perspektywy.

DSC02747 DSC02782