Brązowe medale dla uczniów THM-u

Brązowe medale dla uczniów THM-u

Tegoroczni absolwenci ostrowieckiego Zespołu Szkół nr 3 – Adrian Pikus i Emilian Ścibisz zdobyli brązowe medale w finale konkursu „INFOMATRIX 2015”, jaki w dniach 14-18 maja odbywał się w Bukareszcie. To kolejny sukces młodych naukowców, twórców projektu „Opaska – Asystent Ratownika”.

Finał największego w Europie Międzynarodowego Konkursu zgromadził 357 projektów w pięciu różnych kategoriach (programowanie, kontrola sprzętu, grafika komputerowa, krótki film i robotyka) z 51 krajów świata, m. in. z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Hong-Kongu, Meksyku, Turcji i z Polski.

Co roku projekty są oceniane podczas dwudniowego konkursu przez jury składające się m. in. z przedstawicieli instytucji naukowych oraz firm branży informatycznej, np. IBM. Jury przyznaje medale złote, srebrne, brązowe i dyplomy uczestnictwa. W ocenie projektów z programowania i kontroli sprzętu brane są pod uwagę innowacyjność, poziom nowatorstwa, wykonanie oraz możliwość praktycznego zastosowania.

W tegorocznej edycji konkursu Adrian Pikus i Emilian Ścibisz, tegoroczni absolwenci Zespołu Szkół nr 3, zdobyli brązowe medale w kategorii „Hardware control” za projekt „Opaska – Asystent Ratownika”. Ponadto, Adrian reprezentował Polskę w drużynie piłki nożnej na „Infomatrix Football Cup” i wywalczył wraz z nią złoty medal.

Opiekunem naukowym młodych wynalazców jest mgr inż. Radosław Moskal, który niedawno otrzymał nominację do tytułu „Złoty Inżynier 2015” w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez „Przegląd Techniczny”.

Kolejny sukces

Absolwenci THM-u zdobyli już kilka wyróżnień na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej: III miejsce w Polsce w VII Olimpiadzie Innowacji Technicznych w kategorii pomysł techniczny, specjalne wyróżnienie Prezesa NOT p. Ewy Mańkiewicz-Cudny w konkursie „Młody Innowator”, brązowy medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2014 oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie E(x)plory 2015.

Projekt „Opaska – Asystent Ratownika” zakłada dostarczenie kluczowych informacji o człowieku, gdy niezbędna jest pomoc w chwili zagrożenia jego zdrowia lub życia. Za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, ratownik może przystąpić do czynności w ciągu 0,8 sekundy. Oferowany sposób dostępu przez nośnik danych jest jednym z najszybszych w swej kategorii, przy zachowaniu niezależności od warunków atmosferycznych i telekomunikacyjnych (asystentratownika.com).