Bezpośrednie porady

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
uprzejmie informuje, 
iż od 01 lipca 2021 roku 
porady z zakresu  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz mediacji w powiecie ostrowieckim świadczone są osobiście 
po uprzednim umówieniu wizyty
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
pod numerem telefonu:
664 990 364 lub adresem e-mail:  pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu
 
Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.