Bezpieczna kontrola pojazdów

Zatoka na ul. Żabiej w Ostrowcu Świętokrzyskim została wyznaczona jako stałe miejsce do przeprowadzania kontroli pojazdów – autokarów, busów, autobusów. Miejsce to zapewni bezpieczeństwo pasażerów, wśród których zwłaszcza w okresie wakacyjnym dominują dzieci.

Miejsce zostało oznakowane przez Starostwo Powiatowe znakami poziomymi i pionowymi. To drugie w województwie świętokrzyskim stałe miejsce wyznaczone przez Policję do kontroli pojazdów.