Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło dzisiaj do Starostwa Powiatowego. Przekazali je na ręce Wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego.

W ubiegłych latach Betlejemskie Światło Pokoju było przekazywane  mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego podczas Wigilii na Rynku. Niestety ten rok jest inny niż poprzednie lata, mimo to światełko wędruje niosąc ze sobą przesłanie pokoju, pojednania, zrozumienia i nadziei.