BĘDZIE DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU

Na jutrzejszej sesji Rady Powiatu, radni będą debatować nad raportem o stanie powiatu ostrowieckiego za 2020 rok.

Jak mówiła przedkładając Radzie raport starosta M. Dębniak, to  był bardzo pamiętny rok, nie tylko dla naszego powiatu, ale dla całej Polski. COVID zdominował wiele zadań. Miał wpływ na finanse i działalność bieżącą powiatu. Jednak przede wszystkim na sytuację Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Budżet powiatu ostatecznie zwiększono i wyniósł po stronie dochodów 167 milionów, a plan wydatków to prawie 177 milionów. Dochody wykonano na poziomie 98 proc., zaś wydatki na poziomie 92 proc.

Starosta podkreśliła, że stan zadłużenia powiatu pod koniec 2018 roku zastaliśmy w wysokości ponad 57 milionów, a na dzień 31 marca br. wynosił ponad 53 miliony. W ciągu trzech lat udało nam się spłacić ponad 4 miliony. Dzięki wyważonej polityce dotyczącej wydatków i skutecznie pozyskiwanym środkom z zewnątrz, zakończyliśmy  rok  2020 z ponad 13 milionami wolnych środków, co przełożyło się na proinwestycyjny budżet powiatu ostrowieckiego w 2021 roku.

Gdyby nie prezent powitalny od poprzedniego zarządu w 2018 roku w postaci straty w szpitala wysokości 16,5 miliona, dziś sytuacja byłaby zupełnie inna. Za te pieniądze przekazane szpitalowi w 2019, 2020 i 2021 roku, można byłoby zrealizować wiele zadań powiatowych, gdyby szpitale były prawidłowo finansowane i prawidłowo wyceniane procedury. Na przestrzeni tych ostatnich trzech lat szpital pochłonął 20 milionów żywej gotówki. Staraliśmy się także realizować wszystkie zadania i aktywnie pozyskiwać środki z zewnętrznych  źródeł.

Starosta wskazała także inwestycje drogowe realizowane w 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przy udziale lokalnych samorządów powiatu ostrowieckiego. Dzięki tej współpracy udało się wykonać wiele istotnych dla lokalnych społeczności, zadań.

Raport za 2020 rok pokazuje ogrom pracy, jaką wykonaliśmy w tym trudnym okresie, ale też pokazuje sposób zarządzania i wydatkowania każdej złotówki. Pokazuje drogę, która powoli prowadzi do ustabilizowania się sytuacji finansowej powiatu,  co pozwoli, mam nadzieję na realizację wielu zamierzeń w bieżącym roku. Zaniepokojenie nasze nadal budzi szpital i brak rozwiązań rządowych, ale też zapowiadane zmiany w „Nowym ładzie”, które będą skutkować obniżeniem dochodów samorządów – podkreśliła starosta przekazując radnym raport.