BĘDĄ UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W ramach programu „Wyrównywania różnic miedzy regionami III” finansowanego ze środków PFRON  kwotą 90 439,60 zł zostanie dofinansowana budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

To długo oczekiwana inwestycja, która ułatwi osobom na wózkach inwalidzkich  poruszanie się po budynku administracyjnym Starostwa.

Z  tego samego programu po 150 000,00 otrzymają Urząd Miasta i Gminy w Kunowie na budowę windy i łazienki oraz Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim na dofinansowanie budowy windy zewnętrznej.

Ponadto Gmina Ćmielów otrzyma 110 626,20 zł na zakup autobusu dostosowanego  do przewozu osób z niepełnosprawnościami,  Gmina Bałtów – 99 445,50 zł  i Gmina Waśniów – 80 000,00 zł oraz Stowarzyszenie Zintegrowani z Miłkowskiej Karczmy – 102 000,00 zł na zakup 9-cio osobowych mikrobusów. Program dofinansowuje również montaż fotowoltaiki i klimatyzacji na budynku Stowarzyszenia  Na Rzecz WTZ „Szansa” w kwocie 160 000,00 zł.

Umowy na dofinansowanie realizacji tych zadań na kwotę blisko miliona złotych  podpisali wczoraj z pełnomocnikiem Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzejem Michalskim, starosta Marzena Dębniak i wicestarosta Andrzej Jabłoński. Powiat ostrowiecki jest bowiem podmiotem ubiegającym się w PFRON  o dofinansowanie do tych  projektów.

W przyszłym tygodniu zaś zostaną podpisane umowy pomiędzy powiatem ostrowieckim, a gminami i jednostkami nie będącymi  w strukturach powiatu, gdzie będą się odbywać realizacje tych zadań.