Będą się kształcić w dwóch językach

Będą się kształcić w dwóch językach

W Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim powstaje pilotażowa klasa z elementami dwujęzyczności.

W tego typu klasie uczniowie mają rozszerzoną liczbę godzin wybranego języka obcego. W przypadku ostrowieckiego liceum, chodzi o język angielski.

– Pomysł utworzenia takiej klasy wyszedł od kadry nauczycielskiej i jest wynikiem udziału placówki w projekcie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Szkolne inkubatory dwujęzyczności” – mówi Wojciech Lesiak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ostrowiec trzeci w województwie

W Polsce jest obecnie około 250 szkół dwujęzycznych. W województwie świętokrzyskim takie placówki działają w Kielcach i Końskich. Oprócz języka, uczniowie ostrowieckiej klasy dwujęzycznej poznają także elementy kultury, historii i geografii.

Nabór odbywać się będzie w oparciu o wyniki testów gimnazjalnych. Wybrane przedmioty będą prowadzone dodatkowo w języku angielskim.

 – Dzięki nauce w klasie dwujęzycznej, uczniowie mają nie tylko szansę na biegłe opanowanie języka i wzbogacenie słownictwa z różnych dziedzin, ale również na doskonały start w przyszłość – kontynuowanie nauki w szkołach wyższych za granicą – dodaje Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki.

Znajomość mowy poświadczać będzie oczywiście pozytywny wynik egzaminu maturalnego z języka. Uczniowie mają także prawo zdawania matury dwujęzycznej z wybranych przedmiotów. Posiadaczy zwalniać ona będzie z dodatkowych egzaminów językowych w przypadku aplikacji na studia za granicą.

Będą się kształcić w dwóch językach