Będą remontować drogi powiatowe

Będą remontować drogi powiatowe

Na rok 2016 Powiat Ostrowiecki w ramach Programu Rozwoju Gminnej i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej (dawne „schetynówki”) złożył dwa wnioski dotyczące przebudowy dróg na terenie powiatu. Obydwa wnioski zostały zakwalifikowane na wysokich miejscach, co oznacza, że ma przyznane środki na ich realizację.

Pierwszy z wniosków dotyczy kompleksowej przebudowy ulicy Polnej na odcinku od ulicy Chrzanowskiego do ulicy Radwana. Zakres inwestycji obejmować ma nie tylko jezdnię, ale także chodniki oraz asfaltową ścieżkę rowerową. Przebudowa drogi jest kolejnym etapem szerszego planu Starostwa na polepszanie jakości dróg w powiecie ostrowieckim. Warto przypomnieć, że do tej pory w ramach tego planu w 205 roku przebudowano ulicę Chrzanowskiego i odcinek Alei Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniami i sygnalizacją świetlną, przypominamy także, że w 2014 roku kompleksowo przebudowany został odcinek ulicy Iłżeckiej wzdłuż osiedla Słonecznego.

Całość środków na to zadanie będzie pochodziła z budżetu powiatu i budżetu państwa.

Dobra współpraca Powiatu z Gminą Bodzechów

– Drugie planowane zadanie, na które Powiat otrzyma dotacje, dotyczy kompleksowej modernizacji ulicy Armii Ludowej w Szewnie w ciągu drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 aż do Gromadzic. Długość tego odcinka wynosi ok. 3 km – powiedział Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki.

Złożenie drugiego wniosku było możliwe dzięki dobrej współpracy z Gminą Bodzechów, która udzieliła znacznej pomocy finansowej na realizację tej inwestycji.

– Zadanie to obejmuje m. in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika oraz uporządkowanie odwodnienia jezdni – powiedział Jerzy Wrona, Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja przyczyni się do polepszenia komfortu korzystania z drogi, a także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pozostałych użytkowników drogi. Dzięki tej inwestycji, Szewna zyska nie tylko na estetyce, ale także na funkcjonalności.

W pierwszym kwartale 2016 roku uruchomione zostaną procedury przetargowe na realizację obu zadań.