BARBARA CUDZIK DYREKTOR PCPR-u ODCHODZI NA EMERYTURĘ

Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po  czterdziestu latach aktywności zawodowej  przechodzi na zasłużoną emeryturę. Uroczyście pożegnali ją starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz burmistrzowie  i wójtowie z gmin powiatu ostrowieckiego: Joanna Suska, Huber  Żądło, Lech Łodej i Krzysztof Gajewski.

Były podziękowania, wzruszające słowa, życzenia zdrowia, realizacji wszystkich zamierzeń i planów, na które do tej chwili brakowało czasu.

Barbara Cudzik stanowisko dyrektora ostrowieckiego PCPR objęła w 1999 roku, kiedy to powstawały takie placówki, jako całkowicie nowe jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, należące ustawowo do kompetencji samorządu powiatowego. B. Cudzik przepracowała tam 14 lat. Później pełniła także funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej na os. Słonecznym. W 2019 roku ponownie powróciła na stanowisko dyrektora PCPR-u.

Dyrektor B. Cudzik nabyła wszechstronne doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, jak i finansami publicznymi. Tworzyła również nowe struktury pomocowe, które były odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej: Środowiskowy Dom Samopomocy, Rodzinne Domy Dziecka, Zawodowe Rodziny Zastępcze.