Bądź współautorem szlaków komunikacyjnych

Weź udział w konsultacjach społecznych na temat planu transportowego w powiecie ostrowieckim.

Od 4 do 25 lipca odbywają się konsultacje społeczne odnośnie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ostrowieckiego” (planu transportowego).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu transportowego. Sugestie w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Plan transportowy, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ostrowiecki.eu, stronie www.ostrowiecki.eu/biuletyn-informacji-publicznej, a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym przy ulicy Iłżecka 37 w pokoju nr 313 w godz. od 7.30 do 15.30 w dni pracujące, począwszy od 4 lipca br.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

  • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: asl@powiat.ostrowiecki.eu, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,
  • faksem na nr (41) 247 69 65,
  • drogą korespondencyjną na adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37 (liczy się data wpływu),
  • bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, ul. Iłżecka 37 – w godz. od 7.30 do 15.30 pok. nr 313 w dni pracujące.

Warto zgłosić swoje spostrzeżenia do tego opracowania, ponieważ uzasadnione uwagi zostaną wzięte pod uwagę i uwzględnione w projekcie planu, który trafi pod obrady radnych i zostanie przez nich uchwalony podczas najbliższej sesji Rady Powiatu.

Plan do konsultacji

Formularz Konsultacyjny Planu Transportowego