Więcej o: Uchwała Zarządu Powiatu Nr 284/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 284/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 284/2019 z dnia 27.11.2019 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Czytaj więcej o Uchwała Zarządu Powiatu Nr 284/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.