Więcej o: Ogłoszenie dotyczące składania propozycji projektów do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+

Ogłoszenie dotyczące składania propozycji projektów do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+

W związku z przystąpieniem Powiatu Ostrowieckiego do opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+, zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie naszego powiatu w najbliższych […]

Czytaj więcej o Ogłoszenie dotyczące składania propozycji projektów do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+
Więcej o: Uchwała Nr 200/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą “Prowadzenie na terenie Powiatu Ostrowieckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Uchwała Nr 200/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą “Prowadzenie na terenie Powiatu Ostrowieckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Uchwała Nr 200/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego […]

Czytaj więcej o Uchwała Nr 200/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 13.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pod nazwą “Prowadzenie na terenie Powiatu Ostrowieckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.
Więcej o: Uchwała Nr 199/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 13.10.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Uchwała Nr 199/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 13.10.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Uchwała Nr 199/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 13.10.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Czytaj więcej o Uchwała Nr 199/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 13.10.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.