Więcej o: Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na: “Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2022 roku”.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na: “Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2022 roku”.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na: “Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2022 roku”. 

Czytaj więcej o Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na: “Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2022 roku”.
Więcej o: Zaproszenie

Zaproszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świetokrzyskim zaprasza stowarzyszenia oraz organizacje pożytku publicznego z terenu Powiatu Ostrowieckiego na konferencję pn. “Przemoc wobec osób starszych, zależnych i niepełnosprawnych”, która odbędzie się […]

Czytaj więcej o Zaproszenie
Więcej o: Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące uzyskanych opinii.

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące uzyskanych opinii.

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące uzyskanych […]

Czytaj więcej o Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące uzyskanych opinii.