ATRAKCYJNI NA RYNKU PRACY

Zwiększenie  atrakcyjności oraz podnoszenie kwalifikacji to wymóg współczesnego rynku pracy. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyli w kursie cukiernik. Dzięki współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim przystąpili do realizacji projektu w ramach Bądź zawodowcem. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. W projekcie brali udział zarówno uczniowie jak też absolwenci SOSW.  Dzięki temu działaniu zdobyli dodatkową wiedzę z zakresu produkcji cukierniczej i mają szansę zostać pożądanymi na rynku pracownikami. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Wiedza teoretyczna była utrwalana ćwiczeniami, tak aby nauka była nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim efektywna. Każdy uczestnik brał czynny udział w ćwiczeniach praktycznych w pracowni gastronomicznej. Korzystał z w pełni wyposażonego stanowiska pracy, sprzętu i narzędzi najwyższej jakości dzięki doposażeniu pracowni w ramach projektu. W czasie przerwy uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek.  Dodatkowym wsparciem dla uczestników kursu cukiernik było: doradztwo edukacyjno-zawodowe, socjoterapia, warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Kurs zakończył się egzaminem czeladniczym przeprowadzonym przez Izbę Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. Wszyscy uczestnicy osiągnęli sukces zdając egzamin i uzyskując tytuł czeladnika w zawodzie cukiernik. Otrzymali Świadectwo czeladnicze potwierdzające kwalifikacje zawodowe wraz z odpisem w języku angielskim.

Dodatkowo czterech uczestników kursu będzie odbywać w wakacje płatne staże
w ostrowieckich zakładach pracy.

Zdobycie dodatkowych kwalifikacji, odpowiednia wiedza, umiejętności i kompetencje  pomogą uczniom i absolwentom być atrakcyjnym na rynku pracy.