Ankieta – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+

Powiat Ostrowiecki rozpoczął prace związane z opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+, gdzie ważnym elementem jest przeprowadzenie badania ankietowego, które pozwoli poznać problemy, potrzeby
i oczekiwania mieszkańców naszego powiatu.

Realizując ten istotny proces, zwracamy się  do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która dostępna jest pod linkiem https://frdl.org.pl/ankiety/ankieta-dla-mieszkancow-powiatu-ostrowieckiego

Wszystkie odpowiedzi zostaną przeanalizowane, a wnioski wykorzystane w procesie wyznaczania celów i zadań na najbliższe lata pracy samorządu powiatowego.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie uzyskane informacje będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii. W żaden sposób indywidualne odpowiedzi nie będą publicznie udostępniane.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Większość stanowią pytania zamknięte, więc całość nie powinna zająć więcej niż 10-15 minut.

Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące a poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Ankietę prosimy wypełniać do dnia 04.06.2021 r.