Andrzej Gruza nowym dyrektorem ostrowieckiego szpitala

Zarząd Powiatu zaakceptował rekomendację komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szpitala. Funkcję tę pełnił będzie Andrzej Gruza, dotychczasowy dyrektor szpitala w Wołominie. Nowy dyrektor ma 61 lata, z wykształcenia geolog. Ukończył m.in. studia podyplomowe na kierunku ekonomika zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, a wcześniej studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Był m.in. dyrektorem Szpitala Powiatowego w Ełku, prezesem Zarządu Patron sp. z o.o. w Warszawie, kierował Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Augustowie. Przez blisko siedem lat zajmował stanowisko kierownicze w Instytucie “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Swoja pracę nowy dyrektor rozpocznie od najbliższego poniedziałku.