Aldona Jarosińska, dotychczasowa dyrektor do spraw ekonomicznych ZOZ w Ostrowcu Św. pełni obowiązki dyrektora Szpitala Powiatowego.

Wicestarosta Andrzej Jabłoński poinformował na konferencji prasowej, że Zarząd Powiatu podjął uchwałę, na mocy której z dniem 31 marca bieżącego roku odwołuje się Rafała Lipca ze stanowiska dyrektora Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Św. W myśl zawartego porozumienia, od 24 stycznia do czasu wyłonienia dyrektora naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w formie konkursu, Rafał Lipiec nie świadczy w tym okresie pracy.

Tym samym Zarząd Powiatu już nie ma obowiązku otrzymać zgody Rady Miasta w Starachowicach, gdzie Rafał Lipiec jest radnym, ani też pozytywnej opinii Społecznej Rady ZOZ do odwołania go ze stanowiska szefa ostrowieckiej lecznicy.

Zarząd Powiatu podął również uchwałę, że do chwili wyłonienia nowego dyrektora w konkursie, obowiązki kierowania Zespołem Opieki Zdrowotnej powierza Aldonie Jarosińskiej, dotychczasowej dyrektor ekonomicznej Szpitala Powiatowego.

Konkurs na nowego dyrektora zostanie ogłoszony po 31 marca.