Aktywny udział uczniów „Staszica” w akcji „Szlachetna Paczka”

Kolejny raz uczniowie „Staszica” zaangażowali się w pomoc najuboższym rodzinom.

Koordynatorem akcji na terenie szkoły był pan Maciej Krawczyk. W zbiórkę produktów spożywczych, chemicznych i odzieżowych włączyły się wszystkie klasy oraz nauczyciele LO nr I. Należy podkreślić, że uczniowie „Staszica” każdego roku udowadniają swoją empatyczną postawą, iż potrzeby drugiego człowieka są im bardzo bliskie.