Aktywny Samorząd, Aktywni Uczestnicy

Aktywny Samorząd, Aktywni Uczestnicy

Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki w marcu br. zaprosił osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Ostrowieckiego do udziału w programie „Aktywny Samorząd”. Na zaproszenie odpowiedziało bardzo wiele osób. W ramach programu uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje, m. in. podejmując studia wyższe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając w imieniu Pana Starosty, po raz kolejny przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w roku 2015”. Program realizowany był w dziewięciu obszarach tematycznych.

W ramach realizacji tego zadania dofinansowanie na semestr letni 2014/2015 uzyskało 129 beneficjentów na łączną kwotę 305 777 złotych. Jest to 10% wzrost kwoty dofinansowaniaw stosunku do poprzedniego semestru zimowego 2014/2015. Zainteresowanie programem z semestru na semestr wzrasta, co daje się zauważyć po rosnącej liczbie składanych wniosków.

Celem głównym  programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Uczestnicy programu pobierają naukę w placówkach na terenie całego kraju. 30 beneficjentów pomocy kształci się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, m. in. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i placówce z nią współpracującej na zasadzie porozumienia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, placówce zamiejscowej Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego oraz innych uczelniach i szkołach na terenie kraju.