Aktorskie talenty

W ramach XIX Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” program artystyczny dla swych szkolnych koleżanek i kolegów zaprezentowali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego nr III, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Eutrapelia w „Broniewskim”
„Trwajmy mocni w wierze” to hasło tegorocznej edycji festiwalu, którego ideą jest pogłębianie wiary, kształtowanie w człowieku wartości patriotycznych i katolickich, a także budowanie więzi i wspólnot środowisk wychowujących.
Młodzież biorąca udział w inscenizacji: Daniel Gołyski, Klaudia Woźniak, Aleksandra Cieślik, Natalia Łojek, Błażej Tobiszewski, Paweł Ryba, Zuzanna Waliszewska, Dominik Gierczak, Karolina Szczygieł, Łukasz Lech, Jakub Kozakiewicz i Krzysztof Turek, pod czujnym okiem ks. Piotra Cecuły zaprezentowała zdolności aktorskie, muzyczne wykazując się przy tym dużą pomysłowością.
-Połączenie refleksji nad współczesnym postrzeganiem istoty wiary i jej tradycyjnym znaczeniem stanowi osnowę przedstawienia. To jego ogromna wartość – zawsze warto mówić o człowieku i o tym, w co on wierzy – twierdzą twórcy przedstawienia.

s4_eutrapelia_11335 Screenshot_2016-05-13-18-43-47
ZSOMS i Norwid o Chrzcie Polski
Młodzież z klasy I i II Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, klasy I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego i klasy II Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C.K. Norwida w sposób niezwykle dojrzały prezentowała bardzo ambitny program łączący fakty historyczne z misternie dobranymi dziełami kulturowymi z dziedziny literatury, muzyki, filmu, sztuki.

IMGP0170 IMGP0177

Spektakl został bardzo dobrze odebrany przez komisję konkursową, która podsumowała go słowami: „Szkoła ta, wszelkie działania podejmuje i realizuje po mistrzowsku”.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego Wojciech Lesiak ocenił młodzież jako dojrzałą, nie bojącą się podejmować trudnych wyzwań.
-Niezwykle pięknie wpisaliście się w ogólnopolskie obchody uroczystości, jestem dumny z waszej wiedzy, postawy, zaangażowania. Rozsławiajcie nasz powiat, biorąc udział w finale 14 czerwca 2016 r.- powiedział.

IMGP0167 IMGP0168