AKCJA ALZHEIMER – ROZUMIEM – WSPIERAM

Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju
ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera, prognozy
wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób
starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia
się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba
ma objawy demencji.
Zmiany zachowania osób z pierwszymi objawami otępienia często lekceważone,
tłumaczone podeszłym wiekiem, pozostają bez diagnozy i leczenia. Choroba otępienna może
trwać kilkanaście lat, a bliscy często nie potrafią pomóc, bo brak im podstawowej wiedzy o
objawach, postępowaniu choroby, miejscach gdzie można otrzymać pomoc i potrzebne
informacje. Osoby żyjące z chorobą otępienną potrzebują być traktowane jak równoprawni
współobywatele, którzy chcą być aktywni, zaangażowani, potrzebni i obdarzeni szacunkiem.
Ich zachowania i umiejętności mogą się różnić w zależności od wieku lub stopnia
zaawansowania choroby, ale zawsze potrzebują i mają prawo do życia w przyjaznym,
życzliwym dla nich środowisku, w którym czują się bezpiecznie i mogą liczyć na pomoc innych.
Żeby stworzyć im takie warunki, konieczna jest edukacja społeczna i wielosektorowa
współpraca samorządu lokalnego, służby zdrowia, organizacji społecznych, opiekunów
zawodowych i rodzinnych.
Bardzo liczymy, że nasza kampania informacyjna „Alzheimer – rozumiem –
wspieram” wpłynie na wzrost świadomości społecznej o specyfice choroby otępiennej,
potrzebach chorych, przyczyni się do jak najwcześniejszego diagnozowania, poprawy dostępu
do leczenia i zapewnienia chorym i ich opiekunom odpowiedniego wsparcia.

Więcej o akcji w Broszura potrzeby chorych.pdf