Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja w Broniewskim

Ludzie mają różne priorytety. Jedni chcą bez wysiłku spędzać swój wolny czas, inni natomiast potrzebują zadań, wyzwań i konkretnych zajęć. Klasa humanistyczna 1a z LO nr III jednoznacznie pokazała, iż należy do grupy ludzi ambitnych, którzy mimo zmęczenia, nerwów i zamieszania potrafią się zorganizować, by stworzyć coś pięknego, coś, co zobaczą i pochwalą inni, a także coś, co zmusi do refleksji.

Autor scenariusza, Bartosz Kurek przyznaje, że  przeglądał dziesiątki tekstów źródłowych zanim powstał ogólny zarys przedstawienia.  Jego budowa wydawała się prosta, ale by spektakl nie był nudny, wprowadzono nieco więcej niż zwykle aktorów. Między  mowami prowadzących, którzy opowiadali publiczności historię naszego kraju wprowadzono krótkie aczkolwiek dobitne sceny z aktorami oraz pieśni solistów i chóru. Przedstawiono dość szczegółowo historię drugiej połowy XVIII wieku, od konfederacji barskiej, I rozbiór Polski, Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja, po konfederację targowicką,  II i III rozbiór Polski. Przywołano próby reform, nieudolną politykę polskiego króla, uwikłanego w układy z carycą Katarzyną II, prywatę szlachty i jej zgubny wpływ na losy kraju. Wspomniano  historię naszych powstań: kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego. Bohaterskie walki i ofiary drogi do wolności.

Całość tej historii umieszczono w kontekście współczesności. Konstytucja 3 maja miała bowiem ogromne znaczenie dla Polaków podczas trudnych okresów rozbiorów, II wojny światowej oraz komunizmu.

Do wspomnianej akademii nigdy by nie doszło, gdyby nie współpraca między klasami oraz pomoc Pana Dyrektora i nauczycieli, dlatego szczególne podziękowania należą się całej klasie 1a, która poparła projekt i bardzo się w niego zaangażowała, osobom z klas 1c i 2a,2c a także nauczycielom i Panu Dyrektorowi, którzy pomogli w wykonaniu prac formalnych i merytorycznej opiece nad przedstawieniem.