Agnieszka Orłowska – uczennica „Broniewskiego” – laureatką XVI Konkursu Wiedzy o NSZZ “Solidarność”

Agnieszka Orłowska, uczennica pierwszej klasy humanistycznej w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Władysława Broniewskiego została laureatką II miejsca XVI Konkursu Wiedzy o NSZZ “Solidarność”. Rywalizowała z 533 uczestnikami z 32 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego, a w II etapie z 83 uczniami, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

Organizatorami Konkursu byli: Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Honorowy patronat na d konkursem objął Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda a patronat medialny „Tygodnik Solidarność”.

Tematyka konkursu dotyczy związków zawodowych, a szczególnie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ponadto, konkurs swym zakresem obejmuje zagadnienia z okresu najnowszej (powojennej) historii Polski i wiedzy o społeczeństwie. Konkurs w swej tematyce obejmuje podstawową wiedzę o ruchu związkowym w Polsce i na świecie, ponadto dotyka uniwersalnych celów i funkcji związków zawodowych. Dotyczy także (w stopniu podstawowym) zagadnień związanych z prawem pracy i bezpieczeństwem pracy.