Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Przy 15 głosach za i 8 głosach przeciwnych Zarząd Powiatu Ostrowieckiego otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.