82. ROCZNICA POWSTANIA PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO

Polskie Państwo Podziemne było prawdziwym ewenementem w historii świata. W kraju  ogarniętym II wojną światową istniały struktury, które działając w ścisłej łączności z rządem emigracyjnym, dysponowały własną administracją, sądownictwem, parlamentem i siłami zbrojnymi – Armią Krajową. Spełniało ono te same funkcje, co w okresie niepodległości, wspierało kulturę, naukę i publikacje wydawnictw czy prasy podziemnej. Organizowało  pomoc społeczną i tajne nauczanie. Jako datę jego powstania przyjmuje się 27 września 1939 roku. Niestety wobec okupacji Polski przez Armię Sowiecką oraz cofnięcia uznania Rządu RP przez aliantów, Polskie Państwo Podziemne w dniu 1 lipca 1945 roku przestało istnieć.

Jak co roku, w dniu 27 września  samorządowcy miasta i powiatu ostrowieckiego uczcili pamięć o poległych. Starosta Marzena Dębniak i wicestarosta Andrzej Jabłoński złożyli  wiązankę kwiatów i zapalili znicz pamięci pod pomnikiem Armii Krajowej przy Kolegiacie Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.