41. ROCZNICA POWSTANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

„Solidarność” powstała w 1980 roku na kanwie porozumienia wielu komitetów strajkowych,  które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ostatecznie została zarejestrowana w listopadzie 1980 roku.

Podczas uroczystej Mszy Świętej w intencji powstania Solidarności odprawionej w niedzielne przedpołudnie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, powiat ostrowiecki reprezentowała Agnieszka Rogalińska, członek zarządu.

Po uroczystości zebrani w asyście licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych organizacji związkowych złożyli kwiaty pod tablicą „Solidarności” w Sanktuarium.