2,5 mln zł dla Powiatu Ostrowieckiego!

Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda odebrał w urzędzie wojewódzkim promesę w wysokości 2,5 mln zł. Rządowe wsparcie, które otrzymał Powiat Ostrowiecki, zostały przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będą przeznaczone na wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków zjawiska osuwania się ziemi oraz przeciwdziałanie tym zdarzeniom.

Środki zostaną wykorzystane na wykonania zadania pn. „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej.