Nabór wniosków do projektu “Otwieramy własną firmę”

Spotkanie informacyjne na temat Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”

Starosta Ostrowiecki informuje, że w terminie od 5 do 23 stycznia  2015r. prowadzony jest  nabór do projektu „Otwieramy własną firmę”, prowadzony w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.

Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu Gór Świętokrzyskich przy wzroście jego atrakcyjności w drodze zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasobów lokalnych i aktywności mieszkańców.

O dotacje mogą ubiegać się osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, posiadające miejsce zameldowania w powiecie kieleckim, sandomierskim, ostrowieckim i opatowskim (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św.)

W związku z powyższym, wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.swietokrzyskieswiss.pl/otwieramy-wlasna-firme, gdzie znajdują się wszelkie informacje i szczegóły dotyczące projektu. Informacje można również uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 15 833 34 04.