Nabór wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych

Nabór wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację pożądanych przez społeczność lokalną projektów mających na celu wykorzystanie zasobów lokalnych, promocję regionu, edukację i aktywizację mieszkańców.

Starosta Powiatu Ostrowieckiego informuje, że w terminie od 2 marca do 31 marca 2015r. trwa nabór wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych które zajmują się wykorzystaniem zasobów lokalnych, promują region, zajmują się edukacją i aktywizacją mieszkańców w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim. Celem przedmiotowego projektu jest rozwój organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i aktywizacją mieszkańców terenów objętych projektem w zakresie usług około turystycznych w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św.)

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 50 000 zł
Maksymalny poziom dofinansowania: 90%
Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie oraz do odwiedzenia strony internetowej www.swietokrzyskie.pl, zakładka dotacje dla organizacji pozarządowych, gdzie znajdują się wszelkie informacje i szczegóły dotyczące projektu i składania wniosków oraz elektroniczna wersja wniosku do pobrania wraz z wymaganymi załącznikami. Informacje można również uzyskać dzwoniąc pod wskazany numer telefonu: /15/ 833 34 30.