16 Dni Przeciwko Przemocy

Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie prowadzone są kampanie przeciwko przemocy.

25 listopada – Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet rozpoczął 16- dniowe  obchody. To czas zwrócenia szczególnej uwagi na przemoc, która we współczesnym świecie dotyka niemalże każdej dziedziny życia, zarówno w sferze rodzinnej, jak i zawodowej czy społecznej, nie tylko kobiet, ale także dzieci, mężczyzn czy seniorów. Co roku Ostrowiec Świętokrzyski włącza się w kampanię „Białej Wstążki”, realizowaną przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z którym współpracują jednostki powiatu ostrowieckiego.  Jak podkreśla Marzena Dębniak, Starosta Ostrowiecki pomocowe jednostki powiatu na co dzień realizują szereg zadań, których celem jest przeciwdziałanie temu zjawisku. W piątek w sali konferencyjnej starostwa odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu i pracowników z Małgorzatą Pietruszką, przewodniczącą  Zespołu Interdyscyplinarnego, która rozdała wszystkim białe wstążki, symbol niewinności. Podczas spotkania Starosta Marzena Dębniak, Członek Zarządu Agnieszka Rogalińska, Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, Sekretarz Starostwa Łukasz Witkowski, poprzez ich przypięcie wyrazili swój sprzeciw dla zjawisk agresji w każdej formie we wszystkich płaszczyznach życia, solidaryzując się w walce z przemocą. Najważniejsze jest to, aby nie być obojętnym i reagować.

Starosta Marzena Dębniak, Sekretarz Starostwa Łukasz Witkowski  Starosta Marzena Dębniak, Sekretarz Starostwa Łukasz Witkowski    Starosta Marzena Dębniak, Członek Zarządu Agnieszka Rogalińska, Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, Sekretarz Starostwa Łukasz Witkowski