Pomniki Przyrody – Gmina Waśniów

211203 deby w Grzegorzowicach
Dęby, Grzegorzowice

Grupa drzew – 4 Dęby szypułkowe (nr rej. 015) w wieku ok. 300 lat, wysokości 25-30 m, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 500 cm, 540 cm , 546 cm, 610 cm. Drzewa rosną ok. 4 km na NEE od Nowej Słupi, ok. 18 km na WSW odOstrowca Świętokrzyskiego, na terenie parku podworskiego w miejscowości Grzegorzowice stanowiącego własność prywatną, na działkach o nr ew. 27/1 i 27/2. Drzewa uznano za pomnik przyrody Orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 24 z dn. 02.10.1958 roku.

 

 

 

Skałki (nr rej. 148). Stopień skalny w dnie wąwozu (wys. 2-4 m) mający formę “suchego wodospadu”. Obok niego – w zboczu wąwozu – poniżej stopnia skalnego, znajduje się próg skalny o długości ok. 10 m i wysokości 2-3 m.  Skałki zbudowane są ze zlepieńców permskich lub dolnotriasowych. Zlepieńce złożone są z dobrze obtoczonych otoczaków jasnych piaskowców kwarcytowych, które tkwią w kremowym, niekiedy lekko różowym lub beżowym, słabo zwięzłym, piaszczystym spoiwie. Pomnik znajduje się w bocznym wąwozie rozcinającym północne zbocze doliny rzeki Garbutki, 300 m na E od ostatnich zabudowań Stryczowic i ok. 11 km na SE od centrum miasta Ostrowiec Świętokrzyski, na terenie działek o nr ew. 341, 346, 353 obręb Stryczowice, gmina Waśniów. Skałki uznane zostały za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 z dn. 02.10.1987r. (Dz. Urz. Woj. Kiel. z 1987r., Nr 10, Poz. 223).

 

211908 skalki Stryczowice
Skałki, Stryczowice

Skałki (nr rej. 236). Liczne naturalne formy skalne – progi, występy skalne, ambonki o wysokości 2-3 m oraz stary nieduży kamieniołom (w zachodniej części obszaru), występujące na obszarze o długości ok. 150 m, na stromym zboczu doliny rzeki Garbutka o wysokości ok. 25 m. Skałki zbudowane są z uławiconych zlepieńców permskich i dolnotriasowych. W składzie zlepieńców dominują średnio obtoczone otoczaki piasków kwarcytowych, a w sąsiedztwie kamieniołomu liczne otoczaki wapienne. Wielkość otoczaków waha się w od kilku cm w części wschodniej do kilkunastu w sąsiedztwie kamieniołomu. Spoiwo jest piaszczyste (drobnożwirkowe) lub piaszczysto-węglanowe. W obrębie kamieniołomu w stropie zlepieńców występują wkładki czerwonych piaskowców o poziomej laminacji.  Pomnik zlokalizowany jest ok. 400 m na E od ostatnich zabudowań Stryczowic i ok. 11 km na SE od miasta Ostrowiec Świętokrzyski na działkach o nr ew.  373, 374, 380, 385, 389, 390 obręb Stryczowice, gmina Waśniów. Utworzony został na mocy Zarządzenia Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 z dn. 02.10.1987 roku (Dz. Urz. Woj. Kiel. z 1987r., Nr 10, Poz. 223).

Źródło „Malinowy Stok” (nr rej. 237). Źródło zboczowe, ocembrowane w celu umożliwienia czerpania wody. Woda ze źródła odpływa wartko naturalną dolinką w kierunku zabudowań. W pobliżu znajdują się jeszcze dwa mniejsze źródła – jedno na wschód od ostatnich zabudowań. Wody wszystkich trzech źródeł łączą się nieco dalej i tworzą niewielki ciek. Źródło znajduje się na skraju lasu przy końcu wsi Nowy Skoszyn (dawniej Kunin), ok. 2 km na S od drogi relacji Nowa Słupia – Ostrowiec Świętokrzyski oraz ok. 5 km na SE od miejscowości Nowa Słupia w oddziale i pododdział 33a Leśnictwa Jeleniów, Nadleśnictwa Łagów, na działce o nr ew. 33/1148 obręb Nowy Skoszyn, gmina Waśniów. Pomnik ustanowiony został na mocy Zarządzenia Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 z dn. 02.10.1987r. (Dz. Urz. Woj. Kiel.  z 1987 r., Nr 10, Poz. 223).