Pomniki Przyrody – Ostrowiec Świętokrzyski

Dąb szypułkowy (nr rej. 256). Drzewo w wieku ok. 300 lat, wysokości ok. 25 m  i obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 430 cm.  Drzewo rośnie na terenie Wzgórza Parkowego – dawnego cmentarza żydowskiego „Kirkutu”, wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr A.612, na terenie działki o nr ew. 68 (Obr. 36, ark. 1) w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

Pomnik utworzony został na mocy Zarządzenia Wojewody Kieleckiego Nr 3/89 z dnia 26.01.1989 roku (Dz. Urz. Woj. Kiel. z 1989r., Nr 2, Poz. 6).

 

222308-glaz-narzutowy-Ostrowiec-Sw.
Głaz narzutowy, Ostrowiec Świętokrzyski

Gaz narzutowy (nr rej. 735). Obiekt  o wysokości 1,65 m, szerokości 1,15 m i grubości 1,00 m. Pomnik znajduje się na terenie przy III Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego przy ul. Henryka Sienkiewicza 67  w Ostrowcu Św., na działce o nr ew. 1/7 (Obr. 12, ark. 3) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 205/2001 z dn. 29.05.2001 roku (Dz. Urz. Woj. Święt. z dn. 04.06.2001r., Nr 51, Poz. 543).

 

Lipa drobnolistna „Maria” (nr rej. 847). Drzewo w wieku około 170 lat, o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 392cm,  wysokości 14 m i  zasięgu korony 12m.  Korona drzewa jest rozbudowana, symetryczna z licznymi konarami i silnymi wiązaniami w rozwidleniach. Drzewo posiada jeden pień rozwidlający się na wysokości 8 m z dwoma przewodnikami.

W pniu występuje otwarty ubytek kominowy z dobrze wykształconą tkanką kalusową. Drzewo rośnie na teren zespołu pałacowego w Częstocicach przy ul. Świętokrzyskiej 37 na działce o numerze ewidencyjnym 24/2 (Obr. 41, ark 4).

Pomnik ustanowiono na mocy Uchwały Nr XXXII/431/2008 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 22.12.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. nr 37 poz 572 z 18.02.2009 r.).

 

Kasztany nad Kamienną (nr rej.  866). Skupisko drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm, 213 cm,  226 cm,  210 cm,  245 cm,  230 cm,  202 cm,  212 cm,  267 cm,  240 cm i  155cm. Drzewa rosną na działce stanowiącej pas drogowy Alei 3-go Maja na działkach o nr ew. 1/6 (Obr. 35, ark. 3) i 1/2  (Obr. 35, ark. 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pomnik ustanowiono na mocy Uchwały Nr XXVI/98/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Świet. z dn. 05.11.2012 poz. 2953).

 

dab-ostrowiec
Dąb szypułkowy, Ostrowiec Świętokrzyski

Dąb szypułkowy „Dąb Wolności” (nr rej. 895). Drzewo o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 314 cm. Drzewo rośnie na terenie Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na działce o numerze ewidencyjnym 58 (Obr. 37, ark.2) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pomnik ustanowiony został na mocy Uchwały Nr XIX/118/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Święt. Poz. 2869).

 

Dąb szypułkowy „Adam” (nr rej. 896) Dąb o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm – 302 cm. Drzewo rośnie na terenie Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na działce o numerze ewidencyjnym 58 (Obr. 37, ark.2) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pomnik ustanowiony został na mocy Uchwały Nr XIX/118/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Święt. Poz. 2869).